Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.158.2016.BS -HOL-TRANS - myjnia w Komprachcicach

STAROSTA OPOLSKI                                                                                                                                                                Opole, 2016-12-06

ul.1 Maja 29

45-068 Opole

OŚ. 6341.158.2016. BS

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 04-11-2016 r., postępowania na wniosek Pani Stefani Holewy „HOL-TRANS” Usługi Transportowo – Budowlane, ul. Dąbrowicka 2A, 46-073 Chróścina, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych  przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu Sp. z o.o. (eksploatator oczyszczalni ścieków w Opolu) oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach (eksploatator kanalizacji sanitarnej), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w myjni bezdotykowej, zlokalizowanej w Komprachcicach przy ul. Niemodlińskiej 55.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML