Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - 342915_2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - AG.272.11.2016.pdf

DOCZałączniki nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc

DOCZałączniki nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 7 - wzór umowy - holowanie i parkowanie pojazdów.pdf

PDFZałącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ.doc

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFAG.272.11.2016 - protokół z otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AG.272.11.2016.HS.pdf

Wersja XML