Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.154.2016.ZW - przepust ul. Wspólna Opole

Opole 2016-11-14

OŚ.6341.154.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 11.10.2016 r. (przekazany do Starosty Opolskiego postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr ZO-7107-198/16 z dnia 18 października 2016 r.) pana Sebastiana Wilisowskiego z firmy SEWI Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski spółka jawna z siedzibą 45-231 Opole ul. Oleska 117, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Zbigniewa Bahryja Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą: 45-512 Opole ul. Obrońców Stalingradu 66, w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na korekcie łuku na skrzyżowaniu ul. Wspólnej w Opolu z ulicą bez nazwy, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu drogowego (którego trasa biegnie wzdłuż ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej), polegającej na przedłużeniu o 3,5 m istniejącego przepustu ø 600 mm (którego trasa biegnie w poprzek ulicy bez nazwy – przedłużenie ul. Zbożowej – zlokalizowanego na dz. nr 45/2 a.m. 31), rurami żelbetowymi wzmocnionymi, tak aby po przebudowie miał on następujące parametry:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

wlot:                N: 50o 40’ 07,33”       E: 17o 52’ 39,76”

wylot:             N: 50o 40’ 07,08”       E: 17o 52’ 38,37”

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowany jest odcinek rowu przewidziany do przebudowy - zarurowania:

 

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Wersja XML