Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy

 

Opole, 10 listopada 2016 r.

WB.6740.2.3.2016.AH                                                                         

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 61 § 4 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że dnia 14 października 2016 r., na wniosek pełnomocnika Sebastiana Raudzisa – SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 (pełnomocnictwo z 11 lutego 2015 r.), reprezentującego zarządcę drogi - Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Opolskiego z dnia 19 maja 2016 r., znak: WB.6740.2.3.2016.AH, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren:

1455/7, 1453/7, 1307/7 , 1452/7, 1751/7, 2105/7, 2516/7, 617/7, 619/7, 621/7, 2104/7, 1458/7, 1739/7 , k.m.3, obrębu Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki,

 - poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

    1741/7, 1210/7, 2334/7, 1130/7, 1771/178 ,k.m.3, obrębu Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki

   - nieruchomości , z których korzystanie będzie ograniczone:

1210/7, 2334/7, 1130/7, k.m.3, obrębu Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki,

w zakresie ujęcia nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1453/7 k. m. 3, obrębu Dobrzeń Wielki, jako planowanej do przejęcia na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wersja XML