Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.151.2016.BS - pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Tułowicach

STAROSTA OPOLSKI

     ul.1 Maja 29

   45-068 Opole

Opole, 2016-11-09

OŚ. 6341.151.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 19-10-2016 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Jacka Sulikowskiego Dyrektora Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni wierconych nr 1, 2a, 3a, 4 dla potrzeb komunalnego ujęcia wody  w Tułowicach.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML