Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Rok 2018

PDFInformacja o zrealizowanym proj.-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice.pdf
PDFInformacja o zrealizowanym proj.-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 O ul. Wiejskiej w m. Dębska Kuźnia.pdf
 


Rok 2017

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 1729 Luboszyce - Zawada w m. Zawada - VII etap.pdf
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1761 O DK 46 - Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska.pdf
 


Rok 2016

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie pn Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O relacji Niemodlin - Lewin Brzeski od km 6+392 do km 7+392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach.pdf
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie pn. Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska – III etap.pdf
 

Wersja XML