Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.143.2016.BS- odwodnienie drogi gminnej w Zimnicach Małych.

Opole, 2016-11-03

 

 

OŚ. 6341.143.2016. BS

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 12-10-2016 r., postępowania na wniosek Pana Marka Klyka z Biura Projektowego ECO-UNIT, ul.Cygana 4/213, 45-131 Opole, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Różę Malik Burmistrza Prószkowa,  w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb odwodnienia części drogi gminnej ulicy Osiedle II  w Zimnicach Małych, na działce nr 337 km 1, gm.Prószków.

   

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML