Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu AG.272.10.2016.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 336083_2016.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II - 340925_2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ Energia elektryczna - AG.272.10.2016.pdf

DOCZałączniki nr 1-2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy energia.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz punktów poboru wraz z szacowanym zużyciem.pdf

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ.doc

UWAGA!!! PDFZmiana terminu i SIWZ - internet.pdf

UWAGA!!! PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ oraz ZMIANY NR 2 W SIWZ - Energia.pdf

DOCZmieniony załącznik nr 1 - Załączniki nr 1-2 do SIWZ.doc

PDFZmieniony wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

PDFZmieniony załącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZmieniony załącznik nr 8 - Wykaz punktów poboru wraz z szacowanym zużyciem.pdf

PDFZałącznik do opisu przedmiotu zamówienia DANE DO FAKTUR.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.10.2016.HS.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - energia elektryczna.pdf

 

Wersja XML