Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.139.2016.ZW - przepust Wydrowice

Opole 2016-10-28

OŚ.6341.139.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 03.10.2016 r. pana Arkadiusza Malejki zam. 49-100 Niemodlin Wydrowice 24, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie przepustu na rowie przydrożnym drogi wojewódzkiej DW 405 (relacji: Niemodlin – Tułowice – Korfantów), zlokalizowanego na działce nr 124 a.m. 2 obręb Wydrowice gm. Niemodlin będącej własnością Województwa Opolskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 138/2 a.m. 3 obręb Wydrowice
    gm. Niemodlin będącej własnością państwa Joanny i Arkadiusza Malejki o poniższych parametrach:

 

przyczółki w formie głowic o nachyleniu 1:1 lub 1:1,5 umocnione kostką kamienną lub betonową, dno i skarpy rowu na długości 1 m przed wlotem do przepustu i 2 m poniżej wylotu umocnione kostką lub płytami ażurowymi.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

            N: 50o 37’ 13,27”       E: 17o 38’ 22,34”

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

Wersja XML