Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.153.2016.ZW - staw Dębska Kuźnia

Opole 2016-10-27

OŚ.6341.153.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Jana Miki zam. 46-053 Dębska Kuźnia ul. Leśna 7 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.Wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na działce nr 679/85 a.m. 7 obręb Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice:

 

a.stawu ziemnego, rybnego, kopanego o poniższych parametrach:

 

b.zastawki piętrzącej zlokalizowanej na rowie R-15 w km 0+440, o poniższych parametrach:

 

c.urządzenia piętrząco – zrzutowego (umożliwiającego odprowadzanie wód ze stawu do rowu R-15) w formie rurociągu PVC ø 100 mm długości
L = 31,80 m zakończonego: z jednej strony (w stawie) kolanem umożliwiającym stabilizację poziomu zwierciadła wody w stawie na rzędnej 169,10 m npm, z drugiej wylotem do rowu R-15 zlokalizowanym na prawym brzegu w km 0+440,64,
rzędna dna wylotu 168,77 m npm

 

d.ujęcia brzegowego (umożliwiającego pobór wód z rowu R-15 do stawu) zlokalizowanego na prawym brzegu rowu R-15 w km 0+439,69,
w postaci rurociągu PVC ø 100 mm długości L = 11,75 m zakończonego: z jednej strony (w stawie) wylotem na rzędnej 168,90 m npm, z drugiej wlotem wód z rowu R-15, rzędna dna wylotu 169,02 m npm

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych:

                     N: 50° 38’ 58,18”                   E: 18° 08’ 04,43”

2.Szczególne korzystanie z wód polegające na ich:

 

a.piętrzeniu (zatrzymywaniu) zastawką zlokalizowaną w km 0+440 rowu R-15
do rzędnej 169,10 m npm, przez okres całego roku dla potrzeb poboru wody
do stawu rybnego  o powierzchni F= 0,0241 ha zlokalizowanego na działce
nr 679/85 a.m. 7 obręb Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice,

 

b.piętrzeniu (gromadzeniu) w stawie o powierzchni F = 0,0241 ha zlokalizowanym na działce nr 679/85 a.m. 7 obręb Dębska Kuźnia do rzędnej
169,10 m npm, przez okres całego roku

 

c.poborze z rowu R-15 za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego
w km 0+439,69 w okresie całego roku w poniższych ilościach:

 

d.zrzucie po wykorzystaniu za pomocą rurociągu (urządzenia piętrząco – zrzutowego) zakończonego wylotem do rowu R-15 w km 0+440,64 w okresie całego roku
w poniższych ilościach:

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:

 

dz. nr 679/85 a.m. 7 obręb Dębska Kuźnia gm. Chrząstowice wł. Sabina i Jan Mika

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML