Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2016.ZW - przepust Grodziec

Opole 2016-10-24

OŚ.6341.147.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 14.10.2016 r. pani Aleksandry Pazdan zam. 46-040 Grodziec ul. Częstochowska 119/2, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie przepustu na rowie przydrożnym drogi krajowej DK 46
  ul. Częstochowska, zlokalizowanego na działce nr 910 a.m. 1 obręb Grodziec
  gm. Ozimek będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA Oddział
  w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 501/2 a.m. 1 obręb Grodziec
  gm. Ozimek będącej własnością pani Aleksandry Pazdan o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

            N: 50o 42’ 08,15”       E: 18o 16’ 01,37”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML