Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2016.ZW - stawy Zenon Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Opole 2016-10-17

OŚ.6341.123.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Jarosława Bałazińskiego 41-500 Chorzów ul. Żołnierzy Września 11/33, działającego z upoważnienia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin z siedzibą: 49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 1, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Wytoki za pośrednictwem doprowadzalnika „B” na potrzeby 2 stawów rybnych: Zenon 5a o powierzchni lustra wody 3,94 ha zlokalizowanego na dz. nr 163/5 a.m. 3 obręb Rzędziwojowice i Zenon 5b o powierzchni lustra wody 0,8324 ha zlokalizowanego na dz. nr 164/7 a.m. 3 obręb Rzędziwojowice gm. Niemodlin polegające na:

 

 1. Piętrzeniu (zatrzymywaniu) wód w rowie (doprowadzalniku „B”), za pomocą istniejącej zastawki betonowej zlokalizowanej na działce nr 163/5 a.m. 3 obręb Rzędziwojowice gm. Niemodlin, w km 1+544 do rzędnej 159,20 m npm, w okresie
  od 01.02. do 30.11. każdego roku w celu skierowania tych wód do doprowadzalnika na stawy Zenon 5a i 5b.

 

 1. Poborze wód z w/w rowu (doprowadzalnika „B”) za pomocą zastawki zlokalizowanej na działce nr 163/5 a.m. 3 obręb Rzędziwojowice gm. Niemodlin, w km 1+534 kierującej wodę z rowu do doprowadzalnika i dalej na stawy Zenon 5a i 5b,
  w poniższych terminach i ilościach:

a.od 01.02. do 28.02. każdego roku w ilości 7 dm3/s dla potrzeb zalania stawu Zenon 5a,

b.od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości 9,95 dm3/s dla potrzeb zalania stawów Zenon 5a i 5b oraz dla potrzeb utrzymania zalewu,

c.od 01.04. do 19.04. każdego roku w ilości 14,45 dm3/s dla potrzeb zalania stawów Zenon 5a i 5b oraz dla potrzeb utrzymania zalewu,

d.od 20.04. do 30.04. każdego roku w ilości 5,45 dm3/s dla potrzeb utrzymania zalewu,

e.od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości 8,12 dm3/s dla potrzeb utrzymania zalewu,

f.od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości 8,36 dm3/s dla potrzeb utrzymania zalewu,

g.od 01.07. do 31.08. każdego roku w ilości 8,60 dm3/s dla potrzeb utrzymania zalewu,

h.od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości 6,45 dm3/s dla potrzeb utrzymania zalewu,

i.od 01.10. do 30.11. każdego roku w ilości 5,97 dm3/s dla potrzeb utrzymania zalewu,

 

Średniodobowa ilość pobieranej wody na stawy Zenon 5a i 5b: Qśr d = 561 m3/d,

 

Maksymalna godz. ilość pobieranej wody na stawy Zenon 5a i 5b: Qmax h = 52 m3/h

 

Maksymalna roczna ilość pobieranej wody na stawy Zenon 5a i 5b: V = 210 324 m3

 

 1. Zrzucie wód ze stawów Zenon poprzez mnichy spustowe bezpośrednio do rzeki Wytoka: ze stawu 5a w km 5+675 i ze stawu 5b w km 5+751 w poniższych terminach i ilościach:

a.od 01.10. do 30.11. każdego roku w ilości 105 dm3/s i 22 dm3/s dla potrzeb opróżnienia stawów Zenon 5a i 5b

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane są urządzenia wodne:

 

a.staw Zenon 5a wraz z zastawką piętrząco zrzutową do rzeki Wytoka w km 5+675 oraz zastawki na doprowadzalniku B w km 1+534 i w km 1+544 zlokalizowane są na działce nr

 

b.staw Zenon 5b wraz z zastawką piętrząco zrzutową do rzeki Wytoka w km 5+751 zlokalizowany jest na działce nr

 

Stan prawny działek w zasięgu oddziaływania istniejących urządzeń wodnych oraz planowanego szczególnego korzystania z wód:

 

 1. w zasięgu oddziaływania stawu Zenon 5a oraz piętrzenia wód na doprowadzalniku B zastawką zlokalizowaną w km 1+544 znajdują się działki nr

 

 1. w zasięgu oddziaływania stawu Zenon 5b oraz zrzutu wód ze stawów do rzeki Wytoka w km 5+675 i w km 5+751 znajdują się działki nr
  • 164/7 a.m. 3 obręb Rzędziwojowice gm. Niemodlin wł. Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole,

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych

 

 1. Staw Zenon 5a:          N: 50° 40’ 17,96”       E: 17° 40’ 43,71”

N: 50° 40’ 10,00”       E: 17° 40’ 54,72”

N: 50° 40’ 05,29”       E: 17° 40’ 48,95”

N: 50° 40’ 13,20”       E: 17° 40’ 41,37”

            Mnich spustowy:        N: 50° 40’ 18,28”       E: 17° 40’ 43,17”

 1. Staw Zenon 5b:          N: 50° 40’ 16,82”       E: 17° 40’ 40,68”

N: 50° 40’ 11,75”       E: 17° 40’ 40,58”

N: 50° 40’ 13,73”       E: 17° 40’ 38,02”

N: 50° 40’ 16,10”       E: 17° 40’ 38,62”

            Mnich spustowy:        N: 50° 40’ 16,77”       E: 17° 40’ 40,28”

 

 1. Zastawka piętrząca na doprowadzalniku B w km 1+544:  

N: 50° 40’ 04,21”       E: 17° 40’ 55,54”

 

 1. Zastawka na doprowadzalniku B w km 1+534 kierująca wodę do stawów Zenon:

N: 50° 40’ 03,86”       E: 17° 40’ 55,54”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML