Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że dnia 1 września 2016 r., na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki reprezentującego inwestora Gminę Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, podpisanego przez pełnomocnika Agatę Rybczyńską (pełnomocnictwo z 8 września 2014 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Opolskiego nr 5/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. (znak sprawy WB.6744.3.4.2015.AŁ) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

 1. działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas drogi gminnej:
  • k.m. 4 obręb Dobrzeń Wielki: 1754/185 (z 401/185),
  • k.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki: 1280/198 (z 198), 211, 214, 1284/222 (z 222), 483/212, 1290/225 (z 493/225), 1292/227 (z 494/227), 503/190, 505/210, 1278/212 (z 563/212), 1282/220 (z 620/220), 1286/224 (z 709/224), 1288/224 (z 710/224),
  • k.m. 1 obręb Brzezie: 779/3 (z 317/3), 781/3 (z 318/3), 783/4 (z 321/4), 322/4, 336/9, 337/7, 338/7, 339/5, 342/9, 343/7, 344/9, 354/92, 355/92, 356/92, 364/98, 365/98, 366/98, 370/20, 371/20, 372/20, 375/1, 376/1,
  • k.m. 2 obręb Brzezie: 275/2,
 2. działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiące teren niezbędny dla realizowanych obiektów:
  • k.m. 2 obręb Brzezie: 238/4,

w zakresie powiększenia terenu niezbędnego do realizacji inwestycji drogowej o działkę nr 495/227 k.m. 6 obrębu Dobrzeń Wielki.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wersja XML