Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego

Opole 2016-10-10

OŚ.6341.109.1.2015.ZW

 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuję

 

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego panu Marcinowi Gałkowi zam. 45-437 Opole ul. Gajowa 8 na szczególne korzystanie z wód cieku Ryjec dla potrzeb istniejącego kompleksu 5 stawów rybnych, karpiowych zlokalizowanych na działce nr 28 a.m. 1 obręb Sławice gm. Dąbrowa

 

Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

- Urzędzie Gminy w Dąbrowie,

oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
(pokój 209) w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML