Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczeciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.115.2016.BS- odwodnienie stacji paliw PKN ORLEN w Jełowej

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2016-09-16

 

OŚ. 6341.115.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 23-08-2016 r., postępowania na wniosek Pani Jadwigi Gądek z ORLEN EKO Sp. z o.o., przedstawiciela wnioskodawcy ORLEN Eko Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, przedłożonego w dniu 23-08-2016 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rowu melioracyjnego R-I w km 2+100, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia stacji paliw PKN ORLEN SA Nr 643 w JEŁOWEJ, przy ul. Opolskiej 49, gm.Łubniany.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód obejmuje działkę numer 302/32 am 2 obręb Jełowa, właściciel Gmina Łubniany

  

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML