Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.108.2016.BS dot. zakładu ROLNIK Sp. z o.o. Przetwórnia Daniec

STAROSTA OPOLSKI

   ul. 1 Maja 29

  45-068 Opole

Opole, 2016-08-31

OŚ. 6341.108.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 08-08-2016 r., postępowania na wniosek Pana Wojciecha Sucheckiego Dyrektora Zakładu w Dańcu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Krzysztofa Gołębiaka Prezesa oraz Pana Józefa Rolnika Wiceprezesa  zakładu ROLNIK Sp. z o.o. 43-196 Mikołów, ul. Spółdzielcza 1a, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód pochłodniczych oraz wód opadowych i roztopowych, zebranych z odwodnienia oddziału ROLNIK Sp. z o.o. Przetwórnia Daniec, 46-053 Chrząstowice, ul. Dąbrowicka 50, do rowu melioracyjnego (stare koryto Młynówki rzeki Suchej).

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód obejmuje działkę numer 372/29 am 9 obręb Daniec, właściciel Gmina Chrząstowice.  

Jednocześnie informuję o wygaszeniu, na wniosek zakładu, pozwoleń wodnoprawnych:

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML