Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Łubniany

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 303078 - AG.272.9.2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - AG.272.9.2016.pdf

PDFZałączniki nr 1-2 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf

PDFZał. nr 8 wzór umowy GESUT BDOT500 Łubniany.pdf

PDFZał. nr 9 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZmiana SIWZ - AG.272.9.2016.pdf

 

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

PDFZapytania i wyjasnienia do SIWZ - AG.272.9.2016.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.9.2016.HS.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.9.2016.pdf

 

Wersja XML