Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2016.ZW - most DW 457 Stare Kolnie

Opole 2016-08-11

OŚ.6341.110.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Grzegorza Szymańskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

 

 1. Likwidację istniejącego obiektu mostowego, jednoprzęsłowego, konstrukcji żelbetowej o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji likwidowanego mostu:

 

N:        50° 50’ 36,4”              E:        17° 40’ 31,6”

 

 1. Wykonanie w jego miejscu nowego obiektu mostowego, jednoprzęsłowego
  o schemacie ramy zamkniętej, wykonanej z żelbetowych prefabrykatów o rozpiętości w świetle 4,0 m spełniającego wymagania nośności dla klasy A, o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji nowoprojektowanego mostu:

 

N:        50° 50’ 36,4”              E:        17° 40’ 31,6”

 1. Przebudowę rowu melioracji wodnych szczegółowych R-1-4 w km 0+760
  na długości 26,5 m w rejonie mostu do poniższych parametrów:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

 

początku przebudowy rowu   N:        50° 50’ 36,5”              E:            17° 40’ 32,3”

końca przebudowy rowu        N:        50° 50’ 36,2”              E:            17° 40’ 31,3”

 

 1. Wykonanie tymczasowego przepustu z rur żelbetowych na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-1-4 w związku z budową drogi tymczasowej na czas rozbiórki i wykonania w jego miejscu nowego mostu j.w. o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu tymczasowego:

 

            N:        50° 50’ 36,3”              E:        17° 40’ 32,2”

 

Stan prawny działek, usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych:

 

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Leonarda Płoszaj

                                                                       Wicestarosta Opolski

 

 

Wersja XML