Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.107.2016.BS - pobór wód dla Knauf Sp. z o.o. Fabryki w Brzeziu

   STAROSTA OPOLSKI

         ul.1 Maja 29

        45-068 Opole

 

Opole, 2016-08-10

OŚ. 6341.107. 2016. BS

 

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 02-08-2016 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Pani Katarzyny Smektały  Koordynatora Ochrony Środowiska Grupy Knauf Polska, przedstawiciela Knauf Bełchatów Sp. z o.o. Fabryki w Brzeziu k/Opola, ul. Norweska 1, 46-081 Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni wierconej Józef 3, dla potrzeb wodociągu technologicznych Fabryki w Brzeziu, w ilości:

Q max h =  Q ekspl = 70,3 m3/h

Q śr d = 1100,0 m3/d

Q max r =  363 000,0 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód:  działka nr 574/140 am1 obręb Brzezie, we władaniu KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. z/s w Rogowcu, 97-427 Rogowiec.

 

 

 

  Z up. Starosty

Leonarda Płoszaj

   Wicestarosta

Wersja XML