Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.96.25016.BS ujęcie wód podziemnych w Chróścicach

STAROSTA OPOLSKI

         ul.1 Maja 29

        45-068 Opole

 

Opole, 2016-08-03

OŚ. 6341. 96. 2016. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 1 lipca 2016 r., postępowania na wniosek Pana Mariusza Pelca Wiceprezesa Zarządu PROWOD Sp. z o.o., 46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3, w sprawie:

Udzielenia pozwoleń  wodnoprawnych na:

- likwidację urządzenia do poboru wody: studni wierconej nr 2,

- wykonanie urządzenia do poboru wody: studni wierconej na 2a (zastępczej),

- na szczególne korzystanie z wód, na pobór  wód podziemnych  dla potrzeb wodociągu   komunalnego Chróścice z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni wierconych nr 1  i nr 2a.

 

  Z up. Starosty

Leonarda Płoszaj

   Wicestarosta

Wersja XML