Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2016.ZW - przepust Prószkówka

Opole 2016-08-03

OŚ.6341.104.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Marcina Solisa z Pracowni Projektowej MOSTOPOL Sp. z o.o. z siedzibą: 46-020 Czarnowąsy ul. Jagiełły 39 – pismo z dnia 26.07.2016 r, - działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu na rzece Prószkówce zlokalizowanego 
w km 24+400, w ciągu drogi gminnej ul. Rudnickiej, polegającą na:

 

  1. Rozbiórce istniejącego przepustu rurowego o średnicy f 60 cm i długości L = 11,00 m wraz z niecką wypadową od strony wylotu oraz rozebraniu pozostałości konstrukcji istniejącego przepustu w km 24+400 rzeki Prószkówki.

 

  1. Wykonaniu w jego miejscu tj. w km 24+400 rzeki Prószkówki przepustu, żelbetowego, monolitycznego o przekroju prostokątnym, zamkniętym o poniższych parametrach:

 

 

  1. Wykonaniu regulacji (reprofilacji) cieku oraz umocnień dna i skarp koryta rzeki Prószkówki o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

 

            N: 50o 35’ 25,22”                   E: 17o 51’ 39,17”

 

Stan prawny nieruchomości – usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych:

 

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Leonarda Płoszaj

                                                                       Wicestarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML