Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.99.2016.BS - pobór wód podziemnych dla komunalnego ujęcia wody w Kurzniach

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

     45-068 Opole

Opole, 2016-07-29

OŚ. 6341. 99. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

 

o wszczęciu w dniu 19-07-2016 r., postępowania na wniosek Pana Andrzeja Neustein, z Biura Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Pana Dionizego Duszyńskiego Wójta Gminy Popielów, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń służących do poboru wody: studni nr 1b - zastępczej, studni nr 3 - awaryjnej  oraz na pobór wód podziemnych dla potrzeb komunalnego ujęcia wody w  miejscowości Kurznie gm. Popielów, w ilości:

Q max h =  30,0 m3/h

Q śr d = 321,5 m3/d

Q max r = 117 347,5 m3/rok.

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML