Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.92.2016.BS - odwodnienie zakładu "Starpool" w Falmirowicach przy ul.Ozimskiej 6

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

     45-068 Opole

Opole, 2016-07-29

OŚ. 6341. 92. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 01-07-2016 r., postępowania na wniosek Pana Dariusza Napieracza, właściciela firmy STARPOOL Dariusz Napieracz, ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zebranych z układu komunikacyjnego i dachów zakładu zlokalizowanego przy ul. Ozimskiej 6 w m. Falmirowice, na działce nr 1061/214 am 1 obręb Falmirowice, do rowu melioracyjnego R-K1 (nazwa z ewidencji WZMiUW), dwoma wylotami ścieków:

- wylotem W-1-O ø 400 w km 1+140

- wylotem W-2-O ø 160 w km 1+226.

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML