Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2016.ZW - rów opaskowy Staw Nowokuźnicki

Opole 2016-07-28

OŚ.6341.100.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póżn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 08.07.2016 r. pana Pawła Opałki z Biura Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka  z siedzibą: 48-304 Nysa ul. Zjednoczenia 9/2 działającego z upoważnienia pani Marii Oliwy Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą: 45-061 Opole ul. Katowicka 55, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu melioracyjnego przechwytującego i odprowadzającego wody rowu R-A2 (wpadające obecnie do Stawu Nowokuźnickiego) do rowu bez nazwy mającego swoje ujście na lewym brzegu rz. Prószkówki (poniżej Stawu Nowokuźnickiego), w skład którego wejdą:  

 

 1. Rów odwadniający długości 183,00 m zlokalizowany na działce nr 220
  - rów melioracyjny, opaskowy wykonany w celu przechwycenia wód prowadzonych rowem R-A2, o poniższych parametrach:

na początku rowu w km 0+000,00 - 166,85 m npm.

na końcu rowu w km 0+183,00 - 166,57 m npm,

 

Współrzędne geograficzne rowu:

początek         N: 50º35’59.34”         E: 17º51’26.89”

koniec             N: 50º36’04.94”         E: 17º51’23.81”

 

 1. Drenaż zlokalizowany na działkach nr 174 i 197, wyprowadzony ze studni z PP D1,
  a kończący się w studni żelbetowej StD (na długości rurociągu drenarskiego zabudowane będą 4 studnie przelotowe) - drenaż melioracyjny stanowiący kontynuację ww. rowu oraz pełniący funkcję transportowo-przechwytującą (szczeliny ssące w górnej części rury na obwodzie 120º), wykonany na podsypce i  w obsypce piaskowej (na wierzchu rur drenarskich na obwodzie 180º geowłóknina separacyjno-filtracyjna), o poniższych parametrach:

na początku drenażu w km 0+196,70 - 166,56 m npm,

na końcu drenażu w km 0+365,30 - 165,50 m npm

 

Współrzędne geograficzne drenażu:

początek:        N: 50º36’05.37”         E: 17º51’23.97” 

koniec             N: 50º36’08.91”         E: 17º51’29.53”

 

 

 1. Przepust odwadniający P2a, P2b (rurociąg) zlokalizowany na działce nr 195 stanowiący kontynuację ww. rurociągu drenarskiego i pełniący funkcję transportową - przeprowadza wody z drenażu do rowu, o poniższych parametrach:

na początku rurociągu w km 0+365,30 - 165,34 m npm,

na końcu rurociągu w km 0+432,00 – 165,28 m npm,

 

Współrzędne geograficzne przepustu (rurociągu):

            początek         N: 50º36’08.91”         E: 17º51’29.53”;

koniec                         N: 50º36’10.86”         E: 17º51’28.63”

 

 1. Rów odwadniający długości 185,00 m zlokalizowany na działkach nr 195 i 208 - stanowiący kontynuację ww. przepustów i pełniący funkcję melioracyjną - przeprowadzający wody z przepustów (rurociągu) do istniejącego rowu melioracyjnego o poniższych parametrach:

na początku rowu w km 0+432,30 - 165,28 m npm,

na końcu rowu w km 0+601,20 (gdzie odbiornikiem jest istniejący rów melioracyjny) - 165,02 m npm,

Współrzędne geograficzne rowu:

            początek         N: 50º36’10.86”         E: 17º51’28.63

koniec                         N: 50º36’15.12”         E: 17º51’28.76”

 

 1. Przepusty drogowe:

a)P1 w km 183,00 ÷ 196,50 - przepust z kręgów żelbetowych pod drogą gminną - ul. Stawowa, dz. nr 174; czoło na wlocie umocnione kostką granitową
gr. 10 cm na podbudowie z betonu gr. 15 cm, wylot włączony do studzienki
z PP średnicy 0,60m, o poniższych parametrach

wlotu - 166,57 m npm,

wylotu - 166,56 m npm,

Współrzędne geograficzne środka przepustu P1:

N: 50º36’5.18”           E: 17º51’23.74”

 

b)P3 w km 513,20 - przepust na dopływie z kręgów żelbetowych - zjazd na łąkę
- dz. nr 208, czoło wlotu i wylotu umocnione kostką granitową gr. 10cm na podbudowie z betonu gr. 15cm, o poniższych parametrach:

wlotu - 165,15 m npm,

wylotu - 165,16 m npm

 

Współrzędne geograficzne środka przepustu P3:

N: 50º36’13.32”         E: 17º51’26.76”

 

c)P4 w km 530,30 ÷ 536,30 - przepust z kręgów żelbetowych - zjazd na łąkę/pole uprawne, dz. nr 208; czoło wlotu i wylotu umocnione kostką granitową gr. 10 cm na podbudowie z betonu gr. 15 cm, o poniższych parametrach

wlotu - 165,13 m npm,

wylotu - 165,12 m npm

 

Współrzędne geograficzne środka przepustu P4:

N: 50º36’13.64”         E: 17º51’27.70”

 

d)P5 w km 548,80 ÷ 554,80 - przepust z kręgów żelbetowych - zjazd na pole uprawne, dz. nr 208; czoło wlotu i wylotu umocnione kostką granitową
gr. 10 cm na podbudowie z betonu gr. 15 cm, o poniższych parametrach

wlotu - 165,10 m npm,

wylotu - 165,09 m npm,

 

Współrzędne geograficzne środka przepustu P5:

N: 50º36’13.98”         E: 17º51’28.59”

 

e)P6 w km 0+595,10 ÷ 0+601,10 - przepust z kręgów żelbetowych - zjazd na posesję prywatną, dz. nr 208, czoło wlotu i wylotu umocnione kostką granitową gr. 10 cm na podbudowie z betonu gr. 15 cm, o poniższych parametrach:

wlotu - 165,03 m npm,

wylotu - 165,02 m npm

 

Współrzędne geograficzne środka przepustu P6:

N: 50º36’14.71”         E: 17º51’30.60”

 

 

 

 

 

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML