Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.95.2016.BS - popłuczyny z SUW ujęcia Kobylno - Niwa

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

     45-068 Opole

Opole, 2016-07-26

OŚ. 6341. 95. 2016. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu w dniu 17-06-2016 r., postępowania na wniosek Pana Andrzeja Neustein, z Biura Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Pana Krystiana Baldego Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z zakresie odprowadzania oczyszczonych w osadnikach,  wód nadosadowych z popłuczyn powstałych z płukania filtrów (3 szt. odżelaziaczy), na Stacji uzdatniania Wody komunalnego ujęcia wód podziemnych Kobylno – Niwa,  istniejącym wylotem do rowu leśnego w km 0+600.

Wnioskowana ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:

Qmaxh = 4,4 m3/h

q max s = 1,11 dm3/s

Qśrd = Q max d = 13,2 m3/d (przez 3,3 godziny trzy razy w tygodniu)

Qmaxr =2 138, 0  m3/rok. 

Wnioskowane dopuszczalne stężenia wprowadzanych do kanalizacji ścieków przemysłowych:

                        Zawiesiny ogólne – 18,2 mg/l

                        Żelazo ogólne – 9,5 mgFe/l.

 

Lokalizacja wylotu ścieków: prawostronny, rura ø 160 PCV, współrzędne geograficzne wylotu:  N 50o47’57.48”; E 18o08’8.66”.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód obejmuje działkę na której zlokalizowany jest wylot wraz z odbiornikiem – rowem leśnym, działka nr 114 am 4 obręb Kobylno, właściciel: PGL LP Nadleśnictwo Turawa.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML