Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie AG.272.8.2016 - Termomodernizacja III.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFAG.272.8.2016 SIWZ Termomodernizacja III.pdf

PDFWzór umowy termomodernizacja III.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia - termomodernizacja III.pdf

 

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja budowlana wg pozwolenia:

RARPB - CZĘŚĆ OPISOWA.rar

RARPB - CZĘŚĆ RYSUNKOWA cz. I.rar

RARPB - CZĘŚĆ RYSUNKOWA cz. II.rar

RARPB - Instalacja odgromowa.rar

RARPB - inwentaryzacja.rar

RARPB - zagospodarowanie terenu.rar

 

Dokumentacja budowlana zamienna:

RARProjekt budowlany zamienny - CZĘŚĆ OPISOWA.rar

RARProjekt budowlany zamienny - RYSUNKI ZAMIENNE cz. I.rar

RARProjekt budowlany zamienny- RYSUNKI ZAMIENNE cz. II.rar

 

UWAGA:

Do projektu budowlanego oraz wykonawczego należy wziąć pod uwagę projekt zamienny!

 

Projekt wykonawczy wg pozwolenia:

RARPW - częsć opisowa.rar

RARPW - część rysunkowa cz. I.rar

RARPW - część rysunkowa cz. II.rar

RARPW - część rysunkowa cz. III.rar

RARPW - Instalacja ogromowa.rar

RARPW - zagospodarowanie terenu.rar

 

Dokumentacja wykonawcza - zamienna:

RARProjekt wykonawczy zamienny - CZĘŚĆ OPISOWA.rar

RARProjekt wykonawczy zamienny - RYSUNKI ZAMIENNE cz. I.rar

RARProjekt wykonawczy zamienny- RYSUNKI ZAMIENNE - cz. II.rar

 

UWAGA:

Do projektu budowlanego oraz wykonawczego należy wziąć pod uwagę projekt zamienny!

 

PDFSTWiOR - termomodernizacja.pdf

RARaudyt termomodernizacja.rar

RARRysunki pogladowe - rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych.rar - rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych  - nie podlega wykonaniu, stanowi jedynie pogląd na ich rozmieszczenie na dachu budynku

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFAG.272.8.2016.HS - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

Wersja XML