Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.70.2016.ZW - przepust ul. Szkolna w Karczowie

Opole 2016-06-29

OŚ.6341.70.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 01.06.2016 r. (uzupełnione pismem z dnia 23.06.2016 r.) pani Kamili Łuciuk zam. 45-286 Opole ul. Szarych Szeregów 64/5, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie przepustu na rowie przydrożnym drogi gminnej ul. Szkolnej, zlokalizowanego na działce nr 247/2 a.m. 1 obręb Karczów gm. Dąbrowa będącej własnością Gminy Dąbrowa, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 326/6 a.m. 1 obręb Karczów gm. Dąbrowa będącej własnością państwa Kamili i Dariusza Łuciuk
    o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

Wlot:               N: 50o 42’ 34,906”     E: 17o 47’ 39,283”

Wylot:            N: 50o 42’ 34,954”     E: 17o 47’ 39,408”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML