Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2016-06-23

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 1. Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020”.
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 1. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                               Przewodniczący Rady

                                                 Powiatu Opolskiego

                                       Stefan Warzecha

 

Posiedzenie komisji:

Polityki Społecznej – 30.06.2016 r. o godz. 7.30 (Uchwała Nr: XXI/140/16)

PDFProjekt Uchwały Nr XXI-140-16 RPO z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-91-16 z dnia 17.12.2015 r.pdf
 

Wersja XML