Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2016.BS - ścieki przemysłowe z myjni w Czarnowąsach przy ul. Jagiełły 39

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

     45-068 Opole

Opole, 2016-06-20

OŚ. 6341. 84. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17-06-2016 r., postępowania na wniosek Pani Agaty Gąsowskiej, ul. Wiejska 23A, 49-120 Sławice, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Grzegorza Soszyńskiego Prezesa  Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.,  ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy, (przedłożonego w dniu 17-06-2016 r., pismem z dnia 05-05-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach (kanalizacja sanitarna) oraz przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (oczyszczalnia ścieków), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w myjni samochodowej na terenie zakładu przy ul. Jagiełły 39 w Czarnowąsach, gm.Dobrzeń Wielki.

Wnioskowana ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych: Qmaxh = 0,75 m3/h, Qśrd = 1,50 m3/d, Qmaxr =549,00  m3/rok. 

Wnioskowane dopuszczalne stężenia wprowadzanych do kanalizacji ścieków przemysłowych:

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

 

Wersja XML