Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.64.2016.ZW - przepust na Kanale Wydrowickim w ciągu drogi tymczasowej DW405 w Wydrowicach

Opole 2016-05-30

OŚ.6341.64.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo nr WM.4053.15.24.2016.AK z dnia 20.05.2016 r. pana Grzegorza Szymańskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie tymczasowego przepustu z rur betonowych, w pasie drogi tymczasowej związanej z „Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice” w m. Wydrowice w km 1+045,90 (w osi DW 405), na Kanale Wydrowickim w km 0+273,7 zlokalizowanego na działkach nr 21 i 210 a.m. 2 obręb Wydrowice gm. Niemodlin, o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

Wlot:               N: 50o 37’ 52,48”       E: 17o 38’ 00,98”

Wylot:            N: 50o 37’ 52,26”       E: 17o 38’ 00,37”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML