Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.18.2016.BS - odwodnienie Zakładu P.U.H.Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard Mroczek w Tarnowie Opolskim

STAROSTA OPOLSKI

    ul.1 Maja 29

   45-068 Opole

Opole, 2016-05-20

OŚ. 6341. 18. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 07-03-2016 r., postępowania na wniosek Pana Ryszarda Mroczka, Zakład P.U.H. Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard Mroczek, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Nakielska 1A, 46-050 Tarnów Opolski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi, poprzez istniejące studnie chłonne wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dachów budynków oraz oczyszczanych z terenów utwardzonych zakładu, przy ul. Nakielskiej 4A w Tarnowie Opolskim.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,5694 ha, zredukowana Fzr=0,4393 ha.

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych: Qobl.= 56,22 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q= 128 l/s, Qmaxh= 41,80 m3/h,  Qśrd = 38,58 m3/d, Qmaxr = 1866,2 m3/rok.

 

Lokalizacja studni chłonnych oraz zasięg szczególnego korzystania z wód – zrzutu wód opadowych i roztopowych do ziemi, dotyczy działek  numer: 243, 670/253, 665/253 am 1 obręb Tarnów Opolski.

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu w Tarnowie Op. przy ul. Nakielska 4A, udzielone Zakładowi P-U-H Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Ryszard i Kazimiera Mroczek w Tarnowie Opolskim,  decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-54/06 z dnia 12-02-2007 r.,z uwagi na zakończony termin obowiązywania pozwolenia z dniem 30-01-2016 r., zostanie wygaszone.

Wersja XML