Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice III w Tułowicach

Opole, 20 maja 2016r.

WB.6740.1.338.2016.JS

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

informuję,

że Starosta Opolski, decyzją z dnia 20 maja 2016r. nr 333/2016, zatwierdził projekt budowlany i udzielił ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o., pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice III o mocy do 1MW w Tułowicach na działce nr: 121/1i 123/1 k.m. 1, obręb Tułowice.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy Urzędu.

Wersja XML