Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2016.ZW - przepust ul. Opolska Kotórz Mały

Opole 2016-05-16

OŚ.6341.60.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Sebastiana Wilisowskiego z firmy SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 117 działającego w imieniu pana Sebastiana Malek zam. 46-022 Zawada ul. Luboszycka 10 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie przepustu żelbetowego lub PP/PE, na rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 1705 O (relacji: Zawada – Turawa – Zębowice – Szemrowice – Dobrodzień) ul. Opolskiej, zlokalizowanego na działce nr 1190/90 a.m. 1 obręb Kotórz Mały gm. Turawa będącej własnością Powiatu Opolskiego w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę
    nr 1149/23 a.m. 1 Kotórz Mały gm. Turawa będącej własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

wlot:    N: 50o 43’ 26,39”       E: 18o 01’ 23,71”

wylot:  N: 50o 43’ 26,22”       E: 18o 01’ 23,27”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

Wersja XML