Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja RPO - 19.05.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE

Opole, 2016.05.11

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2016 r. o godz. 10.00 zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 1. przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2016 r.

 2. rozwiązania Zespołu Szkół w Chróścinie, ul. Niemodlińska 39,

 3. likwidacji Publicznego Technikum w Chróścinie, ul. Niemodlińska 39,

 4. likwidacji Publiczne j Szkoły Policealnej w Chróścinie, ul. Niemodlińska 39,

 5. likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Chróścinie, ul. Niemodlińska 39,

 6. likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chróścinie, ul. Niemodlińska 39,

 7. rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty Opolskiego,

 8. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

 9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,

 10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.

7. Omówienie działalności spółek wodnych w powiecie opolskim.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9.. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

PDFProjekt uchwały Nr XIX-132-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-133-16 RPO z dnia 19.05.2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-124-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z Budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w[isanym do rejestru zabytków w 2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-125-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie rozwiązaniea Zespołu Szkół w Chróścinie, ul.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-126-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie likwidacji Publicznego Technikum w Chróścinie, ul.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-127-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Pilicealnej w Chróścinie, ul.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-128-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Chróścinie, ul.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-129-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chróścinie, ul.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-130-16 RPO z dnia 19.05.2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-131-16 RPO z dnia 19.05.2016 r.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XIX-133-16 RPO z 19.05.2016 zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XIX-133-16 RPO z dnia 19.05.2016 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.pdf
 

 

Terminy posiedzenia komisji:

- Budżetu 16.05.2016 r. godz. 15.30

- Polityki Społecznej 17.05.2016 r. godz. 14.00

- Rewizyjnej 19.05.2016 r. godz. 09.00

 

Wersja XML