Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.54.2016.ZW - deszczownia Skarbiszów rz. Krzywula (Dożyna)

Opole 2016-05-10

OŚ.6341.54.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 30.04.2015 r. (data wpływu 04.05.2016 r.) pani Brygidy Matejka zam. 45-631 Opole  ul. Rudzkiego 7, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Krzywuli (Dożyny) w km 9+650 (punkt poboru nr 1) oraz w km 10+180 (punkt poboru nr 2) w ilości Qśrd= 1 309 m3/d, Qmaxh= 54,5 m3/h,
Qmaxrok= 141 372 m3/rok za pomocą motopompy spalinowej napędzanej silnikiem ciągnikowym oraz deszczowni szpulowej, w okresie od 01 marca do 31 października każdego roku do nawodnień  gruntów rolnych z uprawami warzywniczymi (marchew, seler) o łącznej powierzchni F = 39,27 ha, zlokalizowanych na działkach nr 33/2 a.m. 1, 74/2 i 74/3 a.m. 2 obręb Skarbiszów gm. Dąbrowa, stanowiących własność wnioskodawcy.
W związku z prowadzeniem szczególnego korzystania z wód nie przewiduje się budowy urządzeń wodnych.

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML