Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.52.2016.ZW - przepust w Jełowej ul. Starodworcowa

Opole 2016-05-09

OŚ.6341.52.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 25.04.2016 r. (data wpływu 29.04.2016 r.) pani Ireny Świerc zam. 46-046 Zakrzów Turawski ul. Kościelna 7, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie przepustu z rur betonowych, na lewostronnym rowie przydrożnym drogi gminnej ul. Starodworcowej od km 0+699 do km 0+707, zlokalizowanego na działce nr 248 a.m. 1 obręb Jełowa gm. Łubniany będącej własnością Gminy Łubniany, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 977/58 a.m. 1 obręb Jełowa gm. Łubniany będącej własnością państwa Ireny i Piotra Świerc, o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

Wlot:               N: 50o 47’ 59,37”       E: 18o 03’ 38,38”

Wylot:            N: 50o 47’ 59,21”       E: 18o 03’ 38,04”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML