Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej II

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Łubniany II.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - Łubniany II.pdf

PDFAG.272.6.2016 - wzór umowy Łubniany II.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia - projekt modernizacji I-II Łubniany II.pdf

PDFŁubniany II - zał 1 spis matryc.pdf

PDFŁubniany II - zał 2 działki przecinajace budynki.pdf

PDFŁubniany II - zał 3 wzór wykazu.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia Modernizacja i założenia szczegółowej osnowy - III Łubniany II.pdf

PDF02 - zał 1 mapa przeglądu osnowy dla gminy Łubniany II.pdf

 

Zapytania, odpowiedzi Zamawiającego, zmiany SIWZ:

PDFZapytania do SIWZ, wyjaśnienia i zmiany SIWZ - Łubniany II.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Łubniany II.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML