Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tarnów Opolski wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Tarnów Opolski.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFAG.272.5.2016 - SIWZ - Tarnów Opolski.pdf

PDFAG.272.5.2016 - wzór umowy Tarnów Opolski.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia - projekt modernizacji Tarnów Opolski.pdf

PDFTarnów Op. zał 1 spis matryc.pdf

PDFTarnów Op. - zał 2 działki przecinajace budynki.pdf

PDFTarnów Op. - zał 3 wzór wykazu.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia - warunki osnowa Tarnów Op..pdf

JPEGTarnów Op. - zał 1 mapa przeglądu osnowy.jpeg

PDF02 - zał 1 mapa przeglądu osnowy dla gminy Tarnów Opolski2.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Tarnów Opolski.pdf

 

 

Wersja XML