Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Łubniany.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFAG.272.4.2016 - SIWZ - Łubniany.pdf

PDFAG.272.4.2016 - wzór umowy Łubniany.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia - projekt modernizacji I-II Łubniany.pdf

PDFŁubniany - zał 1 spis matryc.pdf

PDFŁubniany - zał 2 działki przecinajace budynki.pdf

PDFŁubniany - zał 3 wzór wykazu.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia Modernizacja i założenia szczegółowej osnowy - III Łubniany.pdf

JPEGŁubniany- zał 1 mapa przeglądu osnowy.jpeg

PDF02 - zał 1 mapa przeglądu osnowy dla gminy Łubniany2.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Łubniany.pdf

 

 

 

 

Wersja XML