Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.41.2016.ZW - staw podsiąkowy Kobylno

Opole 2016-04-07

OŚ.6341.41.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póżn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek państwa: Joanny i Bartłomieja Gołębiowskich zam. 46-024 Jełowa
ul. Oleska 7, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego (stabilizującego jednocześnie poziom wód gruntowych), zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na działce nr 6 a.m. 2 obręb Kobylno gm. Łubniany o poniższych parametrach:

 

(pomierzona rz. zw. wód gruntowych 12.2015)                   172,90 m npm,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu (punkt centralny):

                        N: 50° 47’ 21,91”                   E: 18° 06’ 08,31”

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                           Geolog Pawiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML