Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.31.2016.ZW - odwodnienie DK45 w m. Jełowa skrzyżowanie z Leśną i Podleśną

Opole 2016-04-05

OŚ.6341.31.2016.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Jerzego Roczka Zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu z siedzibą: 45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 6 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Likwidację urządzeń wodnych
 1. Likwidację rowu drogowego prawostronnego od km 124+389,77 DK45 do km 124+427,15 DK45, długość rowu L=37,38 m, działka nr 501/6, szerokość dna 0,10-0,30 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5,

zakres likwidacji – budowa skarpy nasypu i pobocza,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 25,60”  E 18o 05` 21,71”

koniec:            N 50o 48` 26,48”  E 18o 05` 22,99”

 

 1. Likwidację rowu drogowego prawostronnego od km 124+432,66 DK45 do km 124+493,42 DK45, długość rowu L=60,76 m, działka nr 501/6, szerokość dna 0,10-0,30 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5,

zakres likwidacji – budowa skarpy nasypu i pobocza,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 26,61”  E 18o 05` 23,19”

koniec:            N 50o 48` 28,06”  E 18o 05` 25,32”

 

 1. Likwidację rowu drogowego prawostronnego od km 124+497,09 DK45 do km 124+544,01 DK45, długość rowu L=46,92 m, działka nr 501/6, szerokość dna 0,10-0,30 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5,

zakres likwidacji – budowa skarpy nasypu i pobocza,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 28,14”  E 18o 05` 25,42”

koniec:            N 50o 48` 29,26”  E 18o 05` 27,06”

 

 1. Likwidację rowu drogowego prawostronnego od km 124+548,74 DK45 do km 124+661,40 DK45, długość rowu L=112,66 m, działka nr 501/6, szerokość dna 0,10-0,30 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5,

zakres likwidacji – budowa skarpy nasypu i pobocza,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 29,38”  E 18o 05` 27,25”

koniec:            N 50o 48` 32,05”  E 18o 05` 31,13”

 

 1. Likwidację rowu drogowego prawostronnego od km 124+665,41 DK45 do km 124+806,97 DK45, długość rowu L=141,56 m, działka nr 501/6, szerokość dna 0,10-0,90 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5,

zakres likwidacji – budowa skarpy nasypu i pobocza, budowa muru oporowego,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 32,15”  E 18o 05` 31,25”

koniec:            N 50o 48` 35,31”  E 18o 05` 36,45”

 

 1. Likwidację rowu drogowego prawostronnego od km 124+817,82 DK45 do km 124+885,30 DK45, długość rowu L=67,48 m, działka nr 501/6, szerokość dna 0,10-0,30 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5,

zakres likwidacji – budowa skarpy nasypu i pobocza, wiaty przystankowej, muru oporowego,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 35,52”  E 18o 05` 36,83”

koniec:            N 50o 48` 36,71”  E 18o 05` 39,69”

 

 1. Likwidację rowu drogowego prawostronnego od km 124+887,50 DK45 do km 124+909,93 DK45, długość rowu L=22,43 m, działka nr 501/6, szerokość dna 0,10-0,30 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5,

zakres likwidacji – budowa skarpy nasypu i pobocza,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 36,74”  E 18o 05` 39,77”

koniec:            N 50o 48` 37,11”  E 18o 05` 40,74”

 

 1. Przebudowę urządzeń wodnych
 1. Przebudowę odcinka rowu lewostronnego od km 124+391,00 DK45 do km 124+404,00 DK45, długość rowu L=13,00 m, działka nr 501/6, nachylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,40 m,

zakres przebudowy – reprofilacja skarp i dna, umocnienie powierzchniowe (humusowanie i obsianie),       

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 25,90”  E 18o 05` 21,27”

koniec:            N 50o 48` 26,23”  E 18o 05` 21,78”

 

 1. Przebudowę rowu drogowego lewostronnego od km 124+413,40 DK45 do km 124+445,87 DK45, długość rowu L=32,47 m, działka nr 501/6, nachylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,40 m,

zakres przebudowy – budowa kanalizacji deszczowej,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 26,43”  E 18o 05` 22,06”

koniec:            N 50o 48` 27,20”  E 18o 05` 23,19”

 

 1. Przebudowę rowu drogowego lewostronnego od km 124+452,16 DK45 do km 124+535,98 DK45, długość rowu L=83,82 m, działka nr 501/6, nachylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,40 m,

zakres przebudowy – budowa kanalizacji deszczowej,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 27,37”  E 18o 05` 23,35”

koniec:            N 50o 48` 29,34”  E 18o 05` 26,30”

 

 1. Przebudowę rowu drogowego lewostronnego od km 124+578,19 DK45 do km 124+634,65 DK45, długość rowu L=56,46 m, działka nr 501/6, nachylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,40 m,

zakres przebudowy – budowa kanalizacji deszczowej,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 30,33”  E 18o 05` 27,79”

koniec:            N 50o 48` 31,68”  E 18o 05` 29,72”

 

 

 

 1. Przebudowę rowu drogowego lewostronnego od km 124+639,11 DK45 do km 124+724,45 DK45, długość rowu L=85,34 m, działka nr 501/6, nachylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,40 m,

zakres przebudowy – budowa kanalizacji deszczowej,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 31,77”  E 18o 05` 29,90”

koniec:            N 50o 48` 33,82”  E 18o 05` 32,83”

 

 1. Przebudowę rowu drogowego lewostronnego od km 124+729,93 DK45 do km 124+808,82 DK45, długość rowu L=78,89 m, działka nr 501/6, nachylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,40 m,

zakres przebudowy – budowa kanalizacji deszczowej,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 33,95”  E 18o 05` 33,03”

koniec:                        N 50o 48` 35,71”  E 18o 05` 35,91”

 

 1. Przebudowę rowu drogowego lewostronnego od km 124+819,53 DK45 do km 124+836,10 DK45, długość rowu L=16,57 m, działka nr 501/6, nachylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,40 m,

zakres przebudowy – budowa skarpy nasypu i chodnika,

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 36,00”  E 18o 05` 36,53”

koniec:            N 50o 48` 36,22”  E 18o 05` 37,20”

 

 1. Przebudowę odcinka rowu lewostronnego od km 124+836,10 DK45 do km 124+948,84 DK45, długość rowu L=112,74 m, działka nr 501/6, nachylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,40 m,

zakres przebudowy – reprofilacja dna i skarp, umocnienie powierzchniowe (humusowanie z obsianiem),

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 36,25”  E 18o 05` 37,17”

koniec:            N 50o 48` 38,07”  E 18o 05` 42,19”

 1. Przebudowę odcinka rowu prawostronnego od km 124+915,84 DK45 do km 124+948,84 DK45, długość rowu L=33,00 m, działka nr 501/6, nachylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,40 m,

zakres przebudowy – reprofilacja dna i skarp, umocnienie powierzchniowe (humusowanie z obsianiem),

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

początek:        N 50o 48` 37,22”  E 18o 05` 41,15”

koniec:            N 50o 48` 37,72”  E 18o 05` 42,51”

 

 1. Wykonanie urządzenia wodnego
 1. Wylotu z kanalizacji deszczowej W-1, zlokalizowanego w km 124+400,70 drogi krajowej nr 45, do odbiornika jakim jest lewostronny rów drogowy 
  o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W1                    N 50o 48` 26,21”  E 18o 05` 21,74”

 

4.Szczególne korzystanie z wód polegające na

 

 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z drogi krajowej DK45 (nawierzchni bitumicznej, nawierzchni zatok autobusowych, chodników z kostki brukowej, poboczy, rowów, pól uprawnych) i drogi powiatowej DP1704 O (nawierzchni bitumicznej, poboczy, rowów, pól uprawnych) do lewostronnego rowu przydrożnego DK45 za pośrednictwem wylotu W-1 o średnicy DN600 mm, zlokalizowanego w km 124+400,70 DK45 na  działce  nr 501/61 a.m. 6 obręb Jełowa gmina Łubniany w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q= 136,43 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 130 l/s*ha

 

Qmaxh= 0,97 m3/h (w tym: z DK45 Q = 0,88 m3/h i z DP1704 O Q = 0,09 m3/h),

Qśrd= 23,32 m3/d (w tym: z DK45 Q = 20,97 m3/dobę i z DP1704 O Q = 2,35 m3/dobę),

Qmax.roczne = 8 396,00 m3/rok (w tym: z DK45 Q = 7 548 m3/rok i z DP1704 O Q = 848 m3/rok).

           

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

a.całkowita Fc= 2,4388 ha

 

 

b.zredukowana Fz= 1,0495 ha

 

 

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych przewidzianych do likwidacji, przebudowy, wykonania w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

 

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209, w godzinach urzędowania.

 

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Łubniany w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML