Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.pdf
PDFInformacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.pdf
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała RIO Nr 140/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r..pdf
 

Wersja XML