Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa oraz w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - klimatyzacja 2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - klimatyzacja 2016.pdf

PDFopis przedmiotu zamówienia klimatyzacja 2016.pdf

PDFwzór umowy klimatyzacja 2016.pdf

PDFwzór umowy - po poprawieniu błędów edytorskich.pdf - dokonano poprawek w § 4 pkt. 7 - numeracja podpunktów

 

Projekt budowlano - wykonawczy instalacji klimatyzacji - branża sanitarna

PDFStrona tytułowa PROJEKT PL + oświadczenie.pdf

PDFOświadczenie projektantów.pdf

PDFOpis Opole.pdf

PDFZestawienie materiałów.pdf

PDFPlan BIOZ.pdf

PDFLATS-MultiV_Projekt LG.pdf

PDFKatalog klimatyzatorów P09RL.pdf

PDFJednostki MS.pdf

PDFjednostka zewn.MU3M19.pdf

PDFRys.1.pdf

PDFRys.2.pdf

PDFRys.3.pdf

PDFRys.4.pdf

PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf

 

Projekt budowlano - wykonawczy instalacji klimatyzacji - instalacje elektryczne

PDFStrona tytułowa PROJEKT PL .pdf

PDFPBW OPIS TECHNICZNY-INST ELEKTR ZASILANIA KLIMATYZACJI.pdf

PDFrys E1- RZUT PARTERU-ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI.pdf

PDFrys E2- RZUT II PIĘTRA BUDYNEK A-ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI.pdf

PDFrys E3- RZUT II PIĘTRA BUDYNEK B-ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI.pdf

PDFrys E4- RZUT DACHU BUDYNEK A-ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI.pdf

PDFrys E5 SCHEMAT DOPOSAŻENIA TABLICY PIĘTROWEJ TP0.pdf

PDFrys E6 SCHEMAT IDEOWY TABLICY PIĘTROWEJ TE2.3 (Budynek A).pdf

PDFschemat zasilania budynku - Pl. Wolności 7-8.pdf

PDFSTWOiR - instalacje el..pdf

Uzupełnienie opisu i dokumentacji:

PDFopis przedmiotu zamówienia klimatyzacja - uzupełnienie.pdf

PDFwarunki przyłączenia - pl. Wolności.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - klimatyzacja 2016.pdf
 

 

Wersja XML