Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2016.ZW - zarurowanie rowu przydrożnego ul. Polna w Ozimku

Opole 2016-03-15

OŚ.6341.21.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24 lutego 2016 r, pana Romualda Maciantowicza pełnomocnika pana Rolanda Syga zam. 46-040 Ozimek ul. Polna 9, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Likwidację przepustu zlokalizowanego na rowie przydrożnym ul. Polnej w Ozimku w km 0+170 (km wylotu) o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne lokalizacji likwidowanego przepustu:

N: 50o 40’ 04,32”       E: 18o 12’ 46,09”

 1. Wykonanie przebudowy – zarurowanie odcinka rowu przydrożnego ul. Polnej
  w Ozimku, rurociągiem na odcinku od km 0+144 do km 0+188 tj. na długości 44 m
  o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne lokalizacji początku przebudowy rowu:

N: 50o 40’ 04,88”       E: 18o 12’ 46,09”

Współrzędne geograficzne lokalizacji końca przebudowy rowu:

N: 50o 40’ 03,81”       E: 18o 12’ 47,53”

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne – zarurowany odcinek rowu oraz likwidowany przepust:

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML