Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.22.2016.ZW - przepust pod zjazdem ul. Ozimska Raszowa

Opole 2016-03-11

OŚ.6341.22.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Andrzeja Bieniasa zam. 46-050 Nakło ul. Tarnowska 10 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie przepustu żelbetowego, na rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 1712 O (relacji: Ozimek - Przywory) ul. Ozimskiej, zlokalizowanego na działce nr 312/56 a.m. 5 obręb Raszowa gm. Tarnów Opolski będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 325/72 a.m. 5 obręb Raszowa gm. Tarnów Opolski będącej własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

wlot:    N: 50o 36’ 27,84”       E: 18o 08’ 14,83”

wylot:  N: 50o 36’ 27,49”       E: 18o 08’ 14,83”

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Wersja XML