Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy

 

WB.6740.2.3.2016.AH                                                                              

Opole, 02 marca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23)

zawiadamiam,

że dnia 18 lutego 2016r., na wniosek pełnomocnika Sebastiana Raudzisa – SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 (pełnomocnictwo z 11 lutego 2015 r.), reprezentującego zarządcę drogi - Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren:

1455/7, 1453/7, 1307/7 , 1452/7, 1751/7, 2105/7, 2516/7, 617/7, 619/7, 621/7, 2104/7, 1458/7, 1739/7 , k.m.3, obrębu Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki,

- poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

    1741/7, 1210/7, 2334/7, 1130/7, 1771/178 ,k.m.3, obrębu Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki

 - nieruchomości , z których korzystanie będzie ograniczone:

1210/7, 2334/7, 1130/7 , k.m.3, obrębu Czarnowąsy, gmina Dobrzeń Wielki.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Wersja XML