Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2016-02-29

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Słociak - Sławice, ul. Ceglana 2A  zwołuję XVII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Powiatu Opolskiego, polegającej na wyłączeniu z obszaru Powiatu Opolskiego i włączeniu do terytorium Miasta Opola części obszarów następujących gmin:

- z Gminy Dąbrowa: części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski,

- z Gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle,

- z Gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,

- z Gminy Prószków: obszaru sołectwa Winów,

- z Gminy Turawa: części obszaru sołectwa Zawada,

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 3. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2014 do 2015,
 4. przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019”,
 5. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I”,
 6. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z dnia 3 lutego 2016 r.),
 7. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z dnia 22 lutego 2016 r.).
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 3. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

    Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XVII-107-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-108-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-109-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-110-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2014 do 2015.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XVII-110-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2014 do 2015.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-111-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XVII-111-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. Program opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-112-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskiem etap I.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-113-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-114-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVII-109-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVII-109-16 RPO z dnia 07.03.2016 r. -.pdf

 

Wersja XML