Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.146.2015.BS - odwodnienie Fermy Drobiu w Tarnicy, gm.Niemodlin

STAROSTA OPOLSKI

   ul.1 Maja 29

  45-068 Opole

Opole, 2016-02-29

OŚ. 6341. 146. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 23-12-20215 r., postępowania na wniosek przedstawicieli zakładu Drobiarstwo Opolskie Sp. z o.o., ul.Opolska 39, 49-100 Niemodlin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, do rowu melioracyjnego R-C istniejącym wylotem ścieków w km 0+413, z odwodnienia  terenu z Fermy Drobiu w Tarnicy, gm. Niemodlin.

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

-całkowita Fc = 1,2663 ha, w tym powierzchnie: utwardzone- 0,9208 ha,  dachów- 0,3455 ha

-zredukowana Fzr=1,1565 ha, w tym powierzchnie: utwardzone-0,9208 ha, dachów-0,3455 ha.

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Qm = 157,71 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 142 l/s*ha.

Qmaxh = 567,76 m3/h, Qśrd = 21,29 m3/d, Qmaxr = 7 773 m3/rok.

Urządzenia oczyszczające: separator lamelowy firmy Ecol- Unicon typu ESL 20/200 

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód:

- działka nr 106/8 am 1 obręb Tarnica – (wylot ścieków, rów R-C) własność Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML