Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszcenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach

Opole, 15 lutego 2016 r.

WB.6744.3.11.2015.AŁ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 15 lutego 2016 r. (znak WB.6744.3.11.2015.AŁ) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 541/118, 542/118, 1671/118, 1155/118, 1233/118, 471/117, 543/117, 1133/117, 1629/117, 1630/117, 920/111, 1220/111, 545/113, 546/113, 560/40, 561/40, 776/40, 777/40, 820/40, 821/40, 823/40, 1175/40, 815/41, 816/41, 817/41, 819/41, 602/42, 824/42, 825/42, 1506/112, 99, 1079/108, 1080/108, 1017/109, 1043/111, 674/111, 1165/111, 1162/111, 1166/111, 559/33 k.m. 1 obręb Chróścice gmina Dobrzeń Wielki.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wersja XML