Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2016.ZW - most Młynówka Karłowicka

Opole 2016-02-10

OŚ.6341.9.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Krzysztofa Kręciprocha z firmy ProSilence z siedzibą: 45-716 Opole ul. Spychalskiego 13/112 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Kazimierza Gniota zam. 46-037 Kurznie
ul. Stawowa 4, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu przez Młynówkę Karłowicką w km 1+553 łączącego ul. Młyńską
z terenem XIV-to wiecznego gotyckiego zamku w m. Karłowice gm. Popielów o poniższych parametrach:

najwyższa:            143,83 m npm,

w osi Młynówki:               143,81 m npm,

w punktach podparcia na przyczółkach:

lewy brzeg:                       143,61 m npm,

prawy brzeg:                     143,42 m npm.

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanego mostu:

N:        50⁰ 52′ 24″

E:         17⁰ 42′ 57″

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie projektowany most:

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Wersja XML